Giải pháp gateway analog

Giải pháp voip gateway FXS cho doanh nghiệp

Ngày nay do hạ tầng quang hóa internet đã phủ hầu hết đến từng doanh nghiệp. Vì thế, nhiều nhà cung cấp dịch vụ điện thoại đã tận dụng công nghệ này để cung cấp dịch vụ thoại cho khách hàng sử dụng giải pháp gateway FSX(gateway Ata).

​Giải pháp gateway FXO cho doanh nghiệp

Hiện nay, xu hướng sử dụng tổng đài ip của các doanh nghiệp ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, vấn đề mà nhiều người quan tâm, đó là làm thế nào kết nối đường truyền mạng PSTN với tổng đài ip như thế nào? Thấu hiểu nhu cầu đó, NAM TRƯỜNG GIANG giới thiệu giải pháp gateway fxo tới quý khách hàng.
Đăng kí nhận Giải pháp gateway analog